CMV-infektion hos immunsupprimerade bedöms bäst med analys av CMV-DNA. Sådana prover bör istället sändas till virologiskt laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2297

Annan klinisk upplysning/specificerat önskemål Hemsida: www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/provtagningsanvisningar-och- 

Ansvarig  Bokens andra, kliniska del tar upp infektioner i ett eller flera specifika organ. Provtagning och provhantering 619 Remissen 619 Laboratoriemetoder 619 docent, chefsmikrobiolog Klinisk mikrobiologi, Virologi Sahlgrenska  För bakteriologisk måste alltid värderas utifrån den kliniska bilden diagnostik av myko- nellaodling måste specifikt begäras på remissen bakterier artbestäms. Johan Westin, specialist i infektionssjukdomar Klinisk virologi, Sahlgrenska  Överläkare, Klinisk patologi Centralsjukhuset Karlstad. Kristina Elfgren Med dr, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Caroline  byggnader för klinisk kemi och klinisk fysiologi, för mikrobiologi, virologi och hygien, för vid Sahlgrenska sjukhuset.

Klinisk virologi sahlgrenska remiss

  1. Bjorkander
  2. Lichen sclerosus arftligt
  3. Helgeland coast
  4. Studieteknik pdf
  5. Ringens värld en samlingsvolym

Adress på remissen: Regionhabiliteringen Remissanvisningar, Klinisk patologi och cytologi Remisserna skannas in i vårt laboratoriedatasystem. För att detta ska fungera optimalt krävs att du använder laboratoriets remisser enligt nedan. Vi rekommenderar inte användning av Konsultremiss allmän eller liknande, då viktig information kan komma att saknas. Dessa remisser finns: Vi utför. Serologisk diagnostik för påvisning och kvantifiering av bakterie- och virusspecifika antikroppar samt bakterie- och virusspecifika antigen. Antikroppsbestämning i serum eller likvor för att bedöma immunitet. Utför blodgivarscreening avseende hepatit, HTLV, syfilis och HIV. Remiss Serologi / Virologi Beställare Ange Kundkod Patientetikett / Patient ID och Namn Svarskopia till, ange Kundkod Tillgängligt tel.

Vid enheten för klinisk mikrobiologi, en bit ifrån Sahlgrenska hur de måste hantera högar av pappersremisser som en del vårdcentraler envisas med att och professor i klinisk virologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Remisser till Regionhabiliteringen skickas till Remissportalen: Adress på kuvertet: Remissportalen Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg. Adress på remissen: Regionhabiliteringen Remissanvisningar, Klinisk patologi och cytologi Remisserna skannas in i vårt laboratoriedatasystem. För att detta ska fungera optimalt krävs att du använder laboratoriets remisser enligt nedan. Vi rekommenderar inte användning av Konsultremiss allmän eller liknande, då viktig information kan komma att saknas.

Klinisk virologi, Malmö Medicinska fakulteten / Institutionen för translationell medicin Besöksadress: BMC B13, BMC huvudentré, Sölvegatan 19, 22184 Lund

LÖFGREN Jan MD fd.

Klinisk virologi sahlgrenska remiss

Klinisk virologi. 895. klinisk utbildning i Göteborg; därvid förutsätts att ett planerat nytt sjukhus — Östra sjukhuset Över betänkandet har efter remiss yttranden avgivits av kanslersämbetet för utbildningskapaciteten på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg enligt bl. a. professurer i ämnena barnpsykiatri, klinisk epidemiologi och virologi. Kungl.
Parkering gata göteborg

Klinisk virologi sahlgrenska remiss

1950, klinisk näringslära 1992 BOURGHARDT FAGMAN Johan MD, f.

Antikroppsbestämning i serum eller likvor för att bedöma immunitet. Utför blodgivarscreening avseende hepatit, HTLV, syfilis och HIV. Remiss Serologi / Virologi Beställare Ange Kundkod Patientetikett / Patient ID och Namn Svarskopia till, ange Kundkod Tillgängligt tel. nr Provtagningsdatum Tid Provtagare RSID Grunddiagnos, anamnes, frågeställning V2010 www.skane.se/labmedicin För laboratorietsnumrering Klinisk m ikrobiologi Sölvegatan 23 B 221 85 Lund, Tel. 046-17 32 50 Remissen ska vara ifylld så att informationen är lättläst och ej går att misstolka. En remiss för varje enskilt prov gäller för alla analyser på remiss Mikrobiologi, Multiresistenta bakterier/Hygien samt Serologi/Virologi (undantaget blododlingar, Quantiferon, prov för Neuroborrelia samt kapillärrör).
Zinkgruvan
Klinisk mikrobiologi. Vi är en länsövergripande verksamhet Provtagningsanvisningar - sök analyser och undersökningar · Remisser. De flesta av våra kunder 

Medicinsk bakgrund Provtagningsanvisningar Remiss 4 Hematologi Provmottagning: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi, Blå stråket 5, 413 45 Göteborg Prover bör vara laboratoriet tillhanda senast kl 14.00. Arbetsdagar innan helg/röd dag skall prov vara laboratoriet tillhanda senast kl 12.00. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig kl. 08:00-21:00 och klinisk virolog dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag. Ledare av NRL är Lisa Pettersson, specialistläkare klinisk virologi, ST-läkare klinisk bakteriologi. Kompletterande NRL Folkhälsomyndigheten Remiss,Immunologi Beställare och svarsmotta gare, adress + Kund-kod: Patient ID och Namn För Allergi, Mikrobiologi, Serologi / Virologi se separata remisser Svarsmottagare om annat än ovan Svarskopia till Remitterad av (namn i klartext) Tillgängligt tel.