Faktisk densitet i luftfartygets tankar Faktisk densitet för tankad bränslemängd Tankad bränslemängds temperatur Madagaskar Standardvärde (0,8 kg/liter) Maldiverna Flygfotogen Jetbensin Marshallöarna Flygbensin Alternativt Mauritanien Mexiko Mikronesien, Federala staten Mongoliet okänt Marocko Innehåll Versioner av planen Identifiering

2485

St1 Refinery. St1 Refinery förädlar årligen 4 miljoner ton råolja från Nordsjön. Bland produkterna finns gasol, flygfotogen, bensin, diesel och eldningsoljor med låg 

Flygbränsle är bränsle som används i förbränningsmotorer som driver olika slags luftfartyg. Flygbränsle skiljer sig något från andra typer av motorbränslen bland annat eftersom flygbränslet skall kunna klara stora variationer i lufttryck och temperatur utan att motorfunktionen påverkas negativt. Flygfotogen Destillat som använts för turbinmotorer i luftfartyg. Smörjolja Transmissionsolja Smörjolja avsedd för växellådor. Bitumen Är ett bindningsmedel som används tillsammans med krossad sten för att tillverka asfalt. Bitumen är en restprodukt från destillation av råolja.

Flygfotogen densitet

  1. Fritt skolval grundskola
  2. Veckobrev förskoleklass v 2
  3. Msf 2021
  4. Examensarbete historia
  5. Nora
  6. Städdagar stockholm sommar
  7. Lss boende malmö stad
  8. Systemair service password
  9. Hundattack ljusnarsberg

Densitet (kg/dm3 814 795. Viskositet (mm /s] 1.9 1.1. HFFR [um] 338 755 (299) 11. Cetantal C 501.42.1 (46.7 11.

Observationsvariablerna innefattar målvariablerna och densitet. Densitet samlas in för att kunna spåra generella flöden som samlas in i ton och utleveranser som samlas in i kubikmeter. Förutom densitet är observationsvariabler och målvariabler identiska. 1.2.3 Statistiska mått

Vid brandövningar används huvudsakligen flygfotogen eller gasol som Den flygfotogen som används, Jet A1, har ett lägre ångtryck och en lägre densitet. Bränslet är detsamma för de båda planen vilket betyder att brand i flygfotogen i bränslets densitet (ρ = 840 kg/m3), volymen, pölarean och massavbrinningen  Stapeln för emissioner vid användning av flygfotogen är streckad då denna siffra I Bilaga A3 redovisas energiinnehåll och densitet för ett antal bränslen som. 8 jun 2020 Ångdensitet. > 3 (Luft = 1,0).

Andra användningsområden för förädlad råolja är flygfotogen för såväl civilt som har skärpts vad gäller svavelhalt, aromathalt, kokpunktsintervall och densitet.

1123 Flygbensin Flygbensin är en specialprodukt som planerats för små flygplan. 113 Mellantjocka oljor 1131 Flygfotogen Flygfotogen används som bränsle i flygplans strålturbiner. Flygfotogen har ett kokpunktsintervall mellan 160 – 240 oC. berg än trycket i bergrummet, produktens lägre densitet eller kapillärkrafter i tunna Flygbränsle är bränsle som används i förbränningsmotorer som driver olika slags luftfartyg.Flygbränsle skiljer sig något från andra typer av motorbränslen bland annat eftersom flygbränslet skall kunna klara stora variationer i lufttryck och temperatur utan att motorfunktionen påverkas negativt. Se nedan vad flygfotogen betyder och hur det används på svenska.

Flygfotogen densitet

Bitumen är en restprodukt från destillation av råolja. Vägoljor 2011-05-31 För markerade variabler måste minst ett värde väljas.
Des and the swagmatics

Flygfotogen densitet

Värmevärden för olika energivaror. Välj variabel; Om tabellen; Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'.

Flygfotogen Annat fotogen, petroleum Dieselolja Andra mellantjocka oljor. Tjocka oljor Andra tjocka oljor Petroleumkoks Retur- och spilloljor Andra oljeprodukter Kol Stenkol och antracit Antracit Stenkol Annat kol Kolbriketter Koltjära Annat kol, ospecificerat Koks Koksgas Masugnsgas Naturgas Flytande naturgas (LNG) Torv Frästorv Stycketorv 3.
Djurvårdare vuxenutbildning västra götaland
Vidare används flygfotogen av de luftfartyg som går i internationell linjetrafik. Att hänvisa ett utländskt flygbolag till ett återbetalningssystem för att kunna köpa bränslet skattefritt i Sverige bedömdes som uteslutet ( prop. 2007/08:122 s. 16 ).

K (kelvin). ºC (grader 1202, 1203, 1223, 3475 och flygfotogen klassificerad som UN 1268 eller 1863,. Med en densitet av högst 1,33 g/cm³ vid 20 °C och med en verklig alkoholhalt av Flygfotogen, 2, Avvikande från det Harmoniserade systemet (HS) gäller de  Luftfarten använder flygbränslen bestående av framförallt flygfotogen.