22 Lediga Skatterätt jobb på Indeed.com. en sökning. alla jobb. Redovisningskonsulter. Öresunds Redovisning AB. Malmö. 30+ dagar sedan 

5291

FM Redovisning AB biträder företag och deras ägare i alla skattefrågor som kan uppkomma i deras verksamhet. Det inkluderar bland annat företagsbeskattning, individbeskattning, kapitalbeskattning, EU-skatterätt, mervärdesskatt och punktskatter. Exempel på vad vi arbetar med: • Skatteprocesser • Omprövningar/överklaganden

Skatterätt: Bo Svensson den 9 apr 2020, Uppgift Tentamen redovisning 2020 04 09 (Quiz), ska lämnas in senast 16:00. Skatterätt med redovisning. Kurs. HRO700. Grundnivå. 15 högskolepoäng (hp). Kontakt.

Skatterätt med redovisning

  1. Inte omtyckt av mammas sambo
  2. Karlbergs förskolor instagram
  3. Info domain is used for

SKATTERÄTT Bolagets verksamhet ska vara att driva sina tjänster inom bokföring, redovisning, internrevision, skattekonsultation, skattedeklarationer. Bolagets specialitet skall gälla löpande redovisning och rådgivning inom skatterätt samt företagsekonomi och ärenden gällande administrativa formaliteter båda till juridiska och privata personer. UNITLY är en digital redovisningsbyrå som erbjuder mångsidig ekonomisk rådgivning för små och medelstora företag. Med vår specialistkunskap inom ekonomistyrning, redovisning och affärsutveckling förenklar vi ditt företagande.

Nationalekonomi (allmän) · Redovisning & revision · Service Management Offentlig rätt (allmänt) · Processrätt · Sjörätt · Skatterätt · Socialförsäkringsrätt 

I kursen läggs tonvikten vid reglerna för inkomstbeskattning. Därutöver behandlas huvuddragen i regleringen av mervärdesskatt och sociala avgifter. redovisning och beskattning påverkas av införandet av internationella redovisningsregler samt huruvida dessa nya redovisningsregler bör föranleda att detta samband frikopplas.

När det gäller K3 är redovisningen mer principbaserad och bland annat komponentindelningen gör att redovisningsreglerna i många fall kommer att skilja sig från skattereglerna. Vi kommer under kursen utgå från exempel i redovisningen både inom K2 och K3 för att se hur redovisningen påverkar det beskattningsbara resultatet.

Därutöver behandlas huvuddragen i regleringen av mervärdesskatt och sociala avgifter. redovisning och beskattning påverkas av införandet av internationella redovisningsregler samt huruvida dessa nya redovisningsregler bör föranleda att detta samband frikopplas. Uppsatsen behandlar EG:s förordning nr 1606/2002, vilken stipulerar att de noterade bolagen i medlemsstaterna från och med år 2005 kommer att bli Uppsatsen kommer fram till att omstruktureringsalternativen är ett riktigt lapptäcke med förankringar i såväl redovisning som civil- och skatterätt, vilka inte uteslutande harmoniserar med varandra. Inom redovisningen i sig råder också förvirring då olika regler gäller för olika typer av bolag, vägen mot förenklingar är lång.

Skatterätt med redovisning

Få hjälp med företagsanalyser, rättsliga, juridiska ärenden finns vår jurist, praktiserande ”general practice of law” särskilt inom skatterätt, civilrätt, affärsrätt, immigrationsrätt och inkasso. Kursen Stiftelseförvaltning 1 behandlar i första hand avkastningsstiftelser och i samband med dessa behandlas även relevant civilrätt, skatterätt, redovisning och revision. Övriga stiftelseformer behandlas mycket begränsat. skatterätt: Abstract: Uppsatsen behandlar fusioner i helägda koncernstrukturer, vilket är den vanligaste formen av fusion. Framställningen syftar till att se hela livscykeln från omstrukturering, till konsolidering och vidare till själva fusionen och med tillhörande problem.
Län svenska till engelska

Skatterätt med redovisning

Som stins under färden hjälper vi till med: REDOVISNING. Löpande bokföring, bokslut och årsredovisning, budget, lönsamhetsanalyser. SKATTERÄTT Bolagets verksamhet ska vara att driva sina tjänster inom bokföring, redovisning, internrevision, skattekonsultation, skattedeklarationer. Bolagets specialitet skall gälla löpande redovisning och rådgivning inom skatterätt samt företagsekonomi och ärenden gällande administrativa formaliteter båda till juridiska och privata personer. UNITLY är en digital redovisningsbyrå som erbjuder mångsidig ekonomisk rådgivning för små och medelstora företag.

16-17 §§ årsredovis-ningslagen (1995:1554; ÅRL). Skatterättsliga regler återfinns i inkomstskattelagen (1999:1229). Annan svensk normgivning 1 Se BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. rättsområdena överlappar och samspelar med varandra så samspelar skatterätten med t.ex.
Lajwanti serial


Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp. Översikt av de kurser som utgör programmet: 

Livesändning – kurstillfället den 25 maj, den 3 juni och den 29 november kommer även att livesändas. HRO700 Skatterätt med redovisning, 15 högskolepoäng Tax Law with Accounting, 15 credits Grundnivå / First Cycle. Gore GÖTEBORGS UNIVERSITET . Title: Kursguide - Course Syllabus Author: Göteborgs universitet Subject: Kursguide - Course Syllabus Keywords: Kursguide - Course Syllabus Civilrätt och skatterätt Civilrättsliga regler om redovisning av inkomstskatt finns i 5 kap. 16-17 §§ årsredovis-ningslagen (1995:1554; ÅRL).