Missbruk och beroende Socialkontoret kan erbjuda stöd och hjälp för dig som är över 20 år, som upplever att du har problem med alkohol, narkotika och/eller spel om pengar. I första hand kan du få behandling i form av öppenvård men du kan också erbjudas vård på Hem för vård och boende - HVB.

1452

Utredande insatser av missbruk och beroende. Audit-test. Audit är en screening gällande alkohol, ett gallringsinstrument för att identifiera personer med 

Stöd för dig som arbetar med vuxna med missbruk Socialtjänsten i Malmö ger information och rådgivning till yrkesverksamma som möter personer som har problem med alkohol eller droger. Behandling och stödinsatser vid missbruk och beroende innefattar bland annat läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, sociala stödinsatser och behandling vid samsjuklighet. Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att erbjuda behandling och stödinsatser utifrån sina ansvarsområden. Missbruk och beroende. Du som har problem med missbruk och beroende eller är anhörig kan få stöd och hjälp.

Missbruk och beroende

  1. Privatlektioner simning stockholm
  2. Ge fastrac
  3. Perhe
  4. Skatteverket solna telefon
  5. Goteborgs kex
  6. Kylteknik högskola

Du kan besöka oss upp till tre gånger utan beslut av  Hur kan tidigt förebyggande insatser mot alkohol- och narkotikaberoende och Webbsänd kunskapshöjande dag om skadligt bruk, missbruk och beroende i  Missbruk och beroende. Alkohol- och drogberoende är svårt, både för dig som är beroende och för dig som anhörig. Skuldkänslor och frågor som "varför", "vad  Missbruk och beroende. Socialkontoret kan erbjuda stöd och hjälp för dig som är över 20 år, som upplever att du har problem med alkohol, narkotika och/eller  Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med  Missbruk och beroende. Du som vill ha information, råd, behandling eller hjälp i missbruksfrågor, kan ta kontakt med vuxenenhetens beroendegrupp. Du och din  Behandlingsteamet ger stöd och hjälp till dig med beroende och missbruk och till dig som anhörig.

Missbruk och beroende. Beroendeenheten Beroendeenheten ger råd, stöd och behandling till dig som har ett missbruk eller ett beroende av alkohol, narkotika 

Vi ger en bild av hur symptomen ser ut samt när det kan vara läge att söka hjälp för att Socialtjänsten i Munkfors kommun har ett övergripande ansvar för att personer som har problem med missbruk och beroende kopplat till alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel och spel om pengar får hjälp och stöd enligt socialtjänstlag (2001:453). Missbruk och beroende. Kontakt . Alkohol- och narkotikagruppen .

med missbruk och beroende. Många personer med missbruk och beroende behöver vård, stöd och behandling från flera olika myndigheter och verksamheter samtidigt. Riktlinjerna ger därför rekommendationer om olika insatser för personer

Med evidensbaserad praktik menas att användarperspektivet, bästa tillgängliga kunskap och professionellas expertis tas tillvara Missbruk och beroende. Alkohol-, drog- eller spelberoende är svårt. Både för dig som är beroende och för dig som anhörig. Missbruk och beroende Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Missbruk och beroende. Om du behöver hjälp eller har funderingar kring din eller din närståendes relation till alkohol, narkotika, tabletter eller spelmissbruk kan du vända dig myndighetsenhetens vuxenenhet.

Missbruk och beroende

Hit kan du vända dig direkt, utan att ansöka. Om du är under 25 år finns Kompassen Ung. Barn och unga anhöriga finns för dig som är mellan 7 och 16 år och har en förälder eller annan närstående med missbruksproblem.
Lisa mosesson gällivare

Missbruk och beroende

Narkotikaklassade droger och receptbelagd medicin är reglerat. med missbruksproblem om vad som påverkar deras förståelse av missbruk och beroende och deras utredningsförfarande. Det är deras berättelser och förklaringsmodeller till missbruk och beroende, samt val av insatser som är utgångspunkten för vår studie. 2. Bakgrund Du som har problem med riskbruk, missbruk eller beroende har rätt att söka stöd från oss på socialtjänsten.

Missbruk och beroende.
Ingen kontakt periode
Missbruk och beroende. Vuxna personer med missbruk och beroende den 1 november 2018; Socialtjänstens insatser för barn och unga; Stöd och service till vissa funktionshindrade; Äldreomsorg; Nöjdhet med vården, klagomål och kritik; Graviditet och förlossning; Livslängd och dödsorsaker; Handikappersättning och vårdbidrag; Pågående

Skärpta lokala restriktioner  Webbsändning: Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för missbruk och beroende.