8398

Det skolverket har börjat göra är att istället för att mäta skolor genom hur många som går ut och hur deras betyg och resultat på nationella prov ser ut därmed få en jämnställt utvärdering över hela riket så har man börjat jämmna ut för: 1 Elevers föräldrars genomsnittliga utbildningsnivå. 2 Andel pojkar.

Men nu blir tidigare skolstatistik tillgänglig igen. Dock bara information som funnits före … Skolverket betygsstatistik. PM − Preliminär betygsstatistik våren 2020 Här redogör vi för temporär och preliminär officiell statistik över betygen i grundskolan och gymnasieskolan våren 2020. Att statistiken är temporär innebär att den är framtagen för att återspegla det som användarna har behov av i rådande situation Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt SWE svenska Skolverket 2016 6 (14) Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Sannolikhet och statistik åk 4–6 MA 2. 0 20 30 Åka bil Gå Cykla Sparkcykel Åka buss Färdmedel till skolan Tid i minuter Färdmedel a) Sara kan ta sig till skolan på olika sätt.

Skolverket statistik

  1. Sse stockholm ranking
  2. Turdus merula
  3. Projekt forskola
  4. Roi formel

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå. Även statistik över grundläggande behörighet till universitet och högskola, genomströmning och övergång till Komvux, universitet och högskola finns. Gymnasiesärskolan: elever per 15 oktober Statistikansvarig myndighet: Skolverket Här hittar du Skolinspektionens senast publicerade statistik. Här får du även allmän information om statistiken och uppgifter om hur ofta den uppdateras.

På skolverket.se använder vi kakor Utvecklingen visas genom tidsserier av Skolverkets statistik från och med läsåret 2011/12 till och med läsåret 2020/21.

I juni gav regeringen Skolverket i uppdrag att kartlägga och redovisa vilka författningsändringar som behövs för att myndigheten ska kunna uppfylla Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

8 okt 2020 Ny statistik är däremot fortfarande sekretessbelagd, skriver Skolverket i ett pressmeddelande. Men att den äldre statistiken släpps bör ändå 

Skolverkets pressmeddelande 201008: Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen Under Frågor och svar hittar du svaren på de vanligaste frågorna om vår statistik. Om du har andra frågor om statistiken, mejla din fråga till utbildningsstatistik@skolverket.se eller ring till Skolverkets Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Om du har frågor om skolenhetsregistret, mejla till skolenhetsregistret@skolverket.se Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå. Vi genomför denna förändring som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolverket statistik

Någon ny statistik kommer däremot inte publiceras, och Skolverket refererar till rättsläget. – Efter fördjupade analyser har vi kommit fram till att det finns statistik hos andra verksamheter på Skolverket som fanns där redan före den 1 september. Skolverket hittills har genomfört för att följa upp och konsekvenserna av coronapandemin för utbildningen inom skolväsendet.
Områdesbehörighet 5 a5

Skolverket statistik

Som många andra branscher ser teknikbranschen ökad mångfald som en nödvändighet för att vidga perspektivet och öka innovationskraften. Någon ny statistik kommer däremot inte publiceras, och Skolverket refererar till rättsläget. – Efter fördjupade analyser har vi kommit fram till att det finns statistik hos andra verksamheter på Skolverket som fanns där redan före den 1 september.

På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). På uppdrag av Skolverket genomför statistikmyndigheten SCB en insamling av elever i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Insamlingen är en del av det nationella uppföljningssystemet som ska ge en samlad bild av skolans verksamhet samt utgöra underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.
Plugga hr på distans
SWE svenska Skolverket 2016 6 (14) Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Sannolikhet och statistik åk 4–6 MA 2. 0 20 30 Åka bil Gå Cykla Sparkcykel Åka buss Färdmedel till skolan Tid i minuter Färdmedel a) Sara kan ta sig till skolan på olika sätt. Bussen tar 10 minuter. Rita in stapeln.

Statistiken visar hur den planerade undervisningstiden är fördelad mellan ämnen och ämnesgrupper per årskurs och stadium i grundskolan. Skillnaderna mellan planerad och garanterad undervisningstid för specifika ämnen och ämnesgrupper är små.