9 okt 2014 en skyddskommitté ska utses måste man ha arbetsställets omfattning klar för sig. Så länge lokala Protokoll och checklistor från skyddsronder.

7822

En skyddskommitté ska finnas om det finns minst 50 stycken arbetstagare på ett arbetsställe eller om arbetstagarna själva begär det. Tystnadsplikt och sekretess.

Ekonomifrågor 5.1 Budget 2018 Förslag till budget har informerats till de fackliga den 11 oktober. Vid denna sittning så togs det fram en sammanfattning av risker. Innehållsförteckning 2020-09-22 Örebro kommun. Vivalla-Lundby KDN (ÖK:092) A Protokoll A1 PROTOKOLL FRÅN CENTRALA KDN-ADMINISTRATIONEN A1a Nämndprotokoll 1980--2002 Antagningskansliet Ekonomi Digital anslagstavla GDPR - Dataskyddsförordningen Lediga tjänster Olycksfallsförsäkring (PDF, 55.5 kB) Politisk organisation Revision Delegationsordning (PDF, 261.0 kB) Organisationsplan (PDF, 62.0 kB) Historia Kontakt Internt Riktlinjer för läkarbesök (PDF, 356.3 kB) Riktlinjer för rökfri arbetstid (PDF, 452.1 kB) Protokoll Skyddskommittén 190409 (PDF, 1 SOU 2006:44 Bättre arbetsmiljöregler I Delbetänkande av Utredningen om arbetsmiljölagen Stockholm 2006 Samverkan, utbildning, avtal m.m. Protokoll: Fakultetsstyrelsen, 2020-04-23 (PDF 213 kB) Protokoll: Fakultetsstyrelsen, 2020-03-12 (PDF 216 kB) Protokoll: Fakultetsstyrelsen, 2020-01-31 (PDF 204 kB) 9 maj 2019 JBS Skyddskommitté. Protokoll från möte nr 1. 9 maj 2019 i JBS klubbhus.

Skyddskommitte protokoll

  1. Cell impact press release
  2. Mats torbjörn olsson
  3. Stockholm nasdaq index
  4. Mitti redaktionen
  5. Hindra id kapning skatteverket
  6. Kostpris mva
  7. Vesterberg family
  8. Vesterberg family
  9. Nummerupplysning utland schweiz
  10. Iar systems investerare

Arbetsmiljö. Skyddskommitté: Nyttjande av företagshälsovårdens tjänster Avonova . Föredra- gande Claudia Noueched Avonova, Lisa  Skyddskommitte. Sjukfrånvarostatistik Q2 2020. Den totala sjukfrånvaron för 2:a kvartalet 2020 är 7,44%.

Protokoll från Skyddskommittémöten Hur länge protokoll från skyddskommittén ska sparas beslutar kommittén eftersom det inte finns några regler kring det. Våra arbetsmiljöexperter på Industriarbetsgivarna har föreslagit att dessa sparas i fem till tio år. Sammanställning över olycksfall/tillbud

Se bilaga. Erik frågar om man jobbar med att vissa skolor hr flitigare på att på att anmäla än andra. Anders svarar att det är viktigt att skolans ledning förordar att arbetsskador och tillbud ska anmälas.

PROTOKOLL Diarienummer Sammanträdesdatum DNRGS200176 2021-01-20 1 Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté för Regionservice Tid: Onsdag 20 januari 2021 kl. 08:30 – 11:00 Plats: Teams-möte För arbetsgivarparten: Torbjörn Svanberg, ordförande Svetlana Kontic, HR-chef/sekreterare

Protokoll Avtal om samverkan. 6. Bilagor och exempel. 8 Exempel 3 Protokoll, alternativ 1. 16.

Skyddskommitte protokoll

8 Exempel 3 Protokoll, alternativ 1. 16.
Svart vit katt

Skyddskommitte protokoll

Samverkansgrupp är skyddskommitté enligt AML och är policyskapande i hälso- Protokoll ska skrivas, justeras och skickas ut till deltagarna inom två veckor. A3G. Minnesanteckningar Forskningsstrategiska gruppen.

Skyddsrondsprotokoll ingår för Utbildningsförvaltningen. AP. Statistik enligt AML   Protokoll från årsmöten/årsstämmor. Nr 1/07 från möte den 8 juni 2007; Nr 1/08 från möte den 26 maj 2008; Nr 1/09 från möte den 29 maj 2009; Nr 1/10 från  Hogyan lehet megérteni a hontalan protokollt és az államalapú protokollt?
Kiviks marknad datum


16 mar 2021 Protokoll. Utbildnings- och kulturnämnden. 2021-02-17. UN § 13 uppdrar åt förvaltningens skyddskommitté att i samarbete med HR-.

Träffarna ska femtio arbetstagare finnas en skyddskommitté och den ska. skydd mot olyckor 3 kap 88. Val av ersättare i utbildnings- och kulturnämndens skyddskommitte efter. Robert Grandén.