Jämställdhet kan inte vara ett tillval eller något man gör när man har tid, det måste genomsyra hela skolans verksamhet och alla ämnen.

2262

Arbetet inom projektet mynnade ut i boken Tänka tillsammans: verktyg för normkritik och likabehandling i förskolan. DiBU, Diskriminering mot barn och unga, är ett 

Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter. Normkritiskt perspektiv. Vi jobbar utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det innebär att vi tydliggör och ifrågasätter normer som påverkar personers möjligheter att leva som hen önskar.

Normkritik skola

  1. Fonder och aktier
  2. Jessica betydelse
  3. Utbildning och undervisning i forskolan
  4. Personlig information på nätet
  5. Största bergskedjan i afrika
  6. Maria wennerström scandic
  7. Eva braun sverige
  8. Svenska somaliska
  9. Tekniskt system tunnelbana

2016-09-08 Öppna skolan! vänder sig till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet. Ma-terialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Ett normkritiskt förhållningssätt kan dock med fördel användas för att belysa även andra normer som begränsar, till exempel könsstereotypa normer, funktionali- Målet är att du ska utveckla ett reflexivt förhållningssätt till hur normer och värderingar påverkar arbetslivet och hur normskapande processer kan synliggöras och utmanas i företags och organisationers dagliga verksamhet. Stärk arbetet kring normkritik i skolan (docx, 56 kB) Stärk arbetet kring normkritik i skolan (pdf, 68 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att stärka arbetet kring normkritik i skolans verksamhet och tillkännager detta för regeringen. hela föreningarnas verksamhet.

På Frejaskolan i Gnesta har arbetet med normkritik resulterat i att killarna i nian nu går ut med högre

(s 101, rapport 326: 2009, DO Skolverket) Det normkritiska perspektivet innebär att vi … 2016-10-24 Normkritisk pedagogik är ett arbetssätt som rekommenderas av Skolverket för att på ett långsiktigt sätt arbeta för likabehandling. Det är också en metod för att arbeta med skolans uppdrag att utveckla kunskap och lärande.

Målet är att du ska utveckla ett reflexivt förhållningssätt till hur normer och värderingar påverkar arbetslivet och hur normskapande processer kan synliggöras och utmanas i företags och organisationers dagliga verksamhet.

Att få vara den man är. 3.

Normkritik skola

Det handlar om att synliggöra normer som heteronormen, vithetsnormen, funktionsnormer, sexualitetsnormer, könsnormer och utseendenormer för sig själv som lärare och för eleverna.
Maxvikt resväska flyg

Normkritik skola

Alla på skolan ska  av E Åkesson · Citerat av 6 — Skolans uppdrag att förmedla kunskaper och värden ska ses som ett sammanhållet uppdrag. Normkritiska perspektiv kan vara ett stöd och ge oss som  Ett normkritiskt arbete med både personal och elever har gett resultat på Järvenskolan Tallås i Katrineholm: tryggare skolmiljö, bättre studiero och högre betyg  Hur stärker ni elevernas självkänsla?

I vårt Skolans uppdrag att förmedla kunskaper och värden ska ses som ett sammanhållet uppdrag. Normkritiska perspektiv kan vara ett stöd och ge oss som skolpersonal konkreta verktyg i skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper. Tema: Normkritik. Tre skäl att arbeta med normkritik.
Mystiska händelser flashbackav S Lucas — Skolverket har själva fastställt att ett normkritiskt perspektiv är en viktig del av skolans likabehandlingsarbete (Skolverket, ​Förskolans och skolans värdegrund​,​ 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om normkritisk pedagogik kan vara en väg mot en skola för alla och i så fall, på vilket sätt? Teori: Den kritiska teorin har valts som övergripande ansats, där tolkningen bör få människor att tänka till och tänka om, men även teorier om sociala representationer, intersektionalitet och queer har använts. Normkritik i skolan Fredrika Bremer-förbundet driver ett pilotprojekt som heter Normkritik i skolan och syftar till att få upp fler svenska skolor på banan i syfte att långsiktigt motverka främlingsfientlighet.