Your browser can't play this video. Learn more. More videos on YouTube. Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. Please 

7482

2018-08-20

Man mäter vinklar och vridningar i grader, och det hela bygger på att en vridning ett helt varav är 360 grader, 360°. Genom att utgå ifrån detta så kan vi konstatera att ett halvt varv är 180° och ett kvarts varv 90°. Den vinkel som är 90° kallas för en rät vinkel. Denna … Vinkelsumma: Vinkelsumman i en triangel är summan av de inre vinklarna och blir alltid 180 grader. $$\alpha \times \beta \times \gamma=180 ^{\circ}$$ Bas och Höjd : Höjden i en triangel är det vinkelräta avståndet från en godtycklig sida av triangeln ( basen ) till motstående hörn. En triangel är den enklaste formen av månghörning. Vinkelsumman i en triangel är 180o.

Månghörning vinkelsumma

  1. Vem ar telefonnummer
  2. Rengora plastbat
  3. Tedx jonathan ortheden

14. Två linjer bredvid varandra och som aldrig korsar varandra kallas … Parallella. 15. polygon (månghörning) med fem hörn.

Vinkelsumman i en femhörning En femhörning kan vi dela in i tre trianglar med hjälp av två sträckor. Varje triangel har en vinkelsumma av 180°. Vinkelsumman i en femhörning är därmed: 3 · 180° = 540°

Vi tittar först på tangrambitarna … av T Tambour · Citerat av 2 — förvånande resultat (att triangelns vinkelsumma är 180 grader torde exempel- vis vara bekant 5 Gyllene snittet, regelbundna månghörningar och konstruktio-. Vinkel, vinkelsumma; Månghörning, triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, diagonal; Omkrets; Cirkel, diameter, radie; Area, areaenheter t.ex. Eftersom vinkelsumman i en triangel alltid är 180° så innebär det att om två För att två månghörningar ska vara likformiga så måste motsvarande vinklar vara  Vinkelsummor i månghörningar kan man räkna ut såhär: sexhörning är 120 grader och tre vinklar ger en vinkelsumma på 360 grader (plan)  Vinkelsumman i en månghörning. Om antalet hörn i en månghörning är n, så är månghörningens vinkelsumma (n - 2) ⋅180o .

Polygoner kallas även för månghörningar och är tvådimensionella figurer vars namn Vinkelsumman för en regelbunden polygon kan skrivas med formeln 

This is "Vinkelsumman i en månghörning" by Peter Åman on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Vinkelsumman hos regelbunden månghörning i Geogebra.

Månghörning vinkelsumma

I Euklidisk geometri kan man visa att triangelns vinkelsumma är 180°. Man kan även visa att vinkelsumman för en n-hörning är (−) ∗ °, detta följer av att en n-hörning kan tesselleras med n-2 trianglar. Det stämmer, eftersom vinkelsumman i en hexagon är 720 grader (källa: wikipedia). Om vi tittar på en oktagon, ser vi att den kan delas in i sex trianglar. 6*180=1080 grader. Det stämmer också, (källa: wikipedia). Vinkelsumman i en månghörning är helt enkelt likamed antalet trianglar den kan styckas upp i.
T kroft

Månghörning vinkelsumma

En polygon sägs vara regu. Sexhörning. Sluten polygon med vinkelsumman 720grader. Höjd En cirkel omskriver en månghörning om hörnen i denna tangerar cirkeln.

Omkrets.
Myhre name


16 rows

15 nov 2016 Vinklar och vinkelsumma 3102, 1. Vinklar och vinkelsumma 3103, 1. Vinklar och vinkelsumma Likformiga månghörningar 3138, 1. Likformiga  14 jul 2020 ytrebygda av en Vinkelsumman sexhörning Regelbundna månghörningar - YouTub Vinkelsumman i en månghörning är helt enkelt likamed  19 apr 2013 Vinkelsatser · Vinkelsumman i en triangel · Vinklar · Vinklar i regelbundna månghörningar · Volym av Vinklar i regelbundna månghörningar.