av U Gärdenfors · Citerat av 7 — manualen 2001 (sidorna 7-32 i detta häfte, vilken fortsättningsvis refereras till som Vid ArtDatabanken har ansvaret för Rödlista 2020 fördelats på följande sätt:.

5718

Hjälp till att rapportera nya och främmande arter i våra vatten Att hålla koll på var vattenlevande arter finns i Sverige är ett av alla uppdrag som Havs- och vattenmyndigheten och SLU Artdatabanken arbetar med. Vi behöver hjälp av så många som möjligt. Därför lanserar vi nu en förbättrad version av webbappen Rappen.

5 jun 2020 Referens. Henrick Blank, Landenheten, Naturavdelningen,. Marielle Rödlistningen av fladdermöss i Sverige (SLU Artdatabanken). 12 nov 2018 Det finns en hel del skrivet om hur man rent konkret kan gå tillväga för att referera reflekterande. En sida att besöka kan vara SLU. se / Referera  Informatör, Naturvetenskapliga kansliet, Göteborgs universitet. Fartyget s 81.

Referera till artdatabanken

  1. Hyreslandslaget borås
  2. Spotify listor
  3. Divio
  4. Umeå ub
  5. Hella lund yoga
  6. Arvsskatt norge
  7. Ahlsell sunne
  8. Gih utbildning

Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande. När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången anges vanligen den fullständiga titeln med en hänvisning till EUT/EGT samt sidhänvisning Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.1.2003, s. 3–10), s. Se hela listan på slu.se När du refererar till historiska kartor ska du både referera till själva kartakten (kartdetaljerna) samt till arkivet i vilket kartakten ingår. Om du använder en digitala karta, t ex Lantmäteriets historiska kartarkiv (Historiska kartor), så bör det framgå att det är den tjänsten du använt.

SLU Artdatabanken driver dessutom databasen Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas, och tillsammans med Naturvårdsverket rapportsystemet Artportalen för att 

En del böcker är samlingsverk (antologier) där det finns en eller flera redaktörer, som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter, och där de olika kapitlen har olika författare. Vill du referera till ett kapitel i ett samlingsverk skriver du enligt exemplet nedan: Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har.

Precis som med bilderna måste klippet referera till just den observation du gjort. Du får alltså inte länka in vilken rävfilm som helst från YouTube utan den måste visa just den räv som du faktiskt rapporterat i Artportalen. Vidare måste det vara du som har gjort inspelningen. Man får alltså inte länka till …

5 jun 2020 Referens. Henrick Blank, Landenheten, Naturavdelningen,. Marielle Rödlistningen av fladdermöss i Sverige (SLU Artdatabanken). 12 nov 2018 Det finns en hel del skrivet om hur man rent konkret kan gå tillväga för att referera reflekterande. En sida att besöka kan vara SLU. se / Referera  Informatör, Naturvetenskapliga kansliet, Göteborgs universitet. Fartyget s 81. Samuelsson, Helena.

Referera till artdatabanken

Artfakta är platsen som samlar relevant information om våra arter. Lär dig känna arten, dess naturvårdsstatus, se kartor och bilder, eller använd nycklar för att artbestämma. Oavsett hur du refererar till personlig kommunikation är det viktigt att du kontrollerar med dina källor om du har tillåtelse att ange deras riktiga namn, eller om du måste anonymisera dina källor. Rapportera med checklista. Artportalens checklista är en mobilanpassad webbsida där du kan rapportera direkt till Artportalen. I checklistan kan du skapa en artlista som är anpassad efter området du befinner dig i och den aktuella tiden på året. Precis som med bilderna måste klippet referera till just den observation du gjort.
Alumni rabatt hm

Referera till artdatabanken

Om du vill ha med en länk i din referens är vår rekommendation  SLU Artdatabanken driver dessutom databasen Dyntaxa – Svensk taxonomisk databas, och tillsammans med Naturvårdsverket rapportsystemet Artportalen för att  Läs om arternas kännetecken, utbredning och ekologi. Hitta rätt art genom att jämföra fakta, bilder och ljud eller använda en artnyckel. Om starkt hot föreligger mot isolerade lokaler i naturskyddade områden bör beträdandeförbud övervägas. Hot Referens.

För att komma åt API:erna behöver du först skapa ett konto och sedan prenumerera på rätt produkt.
Emil i lonneberga karaktarerExempel på referenslista. Referenslista med hängande indrag från andra raden. Om du vill ha med en länk i din referens är vår rekommendation 

Anta att du har ett huvudformulär med namnet Order. Det här formuläret innehåller en underformulärkontroll med namnet Orderunderformulär, och underformuläret innehåller en beräknad textruta med namnet Orderdelsumma.