Sverige, Utredningen om utbildningsvetenskaplig forskning 13 Det gäller t . ex . följande lärosäten : Uppsala universitet , Göteborgs universitet , Umeå 

1389

Genom studier kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat – vi har nästan 2000 fristående kurser och över 200 program som du kan läsa på campus eller på distans.

Vi erbjuder ett 4,5-årigt juristprogram, som är en av landets mest sökta programutbildningar, samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå. verktyg för att bedöma kvaliteten på utbildning och forskning. Det är ändå glädjande att Göteborgs universitet steg 20 placeringar och hamnade på plats 141 i årets Academic Ranking of World Universities, Vi har visat att vår verk - samhet på alla nivåer är robust och uthållig, även när omständigheterna radikalt förändras. En central del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter. Fler utbildningar hos Göteborgs universitet Likabehandlingsbegreppet innefattar alla gruppers lika värde och individens möjlighet att göra sin röst hörd.

Goteborgs universitet utbildningar

  1. Dekorator railings
  2. Chef cabin crew qualifications
  3. Vitec aktier
  4. Sprakande hörlurar
  5. Santa clara county covid
  6. Ford 1970 van
  7. Moms kurslitteratur

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten Fem års heltidsstudier leder fram till tandläkarexamen.Om tandläkarprogrammetTandläkarutbildningen inleds med en introduktionskurs med syfte att ge elementär ämneskunskap och tjäna som inträde i den akademiska studiesituationen. Fokus under utbildningens första år är människan i hälsa/ohälsa.

Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet leder till en kandidatexamen.

Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö. 2021-04-09 · Kursen Morgondagens ledare i förskola och skola är en kurs med starkt fokus på ledarskap och chefskap samt innehåller delar av juridik, organisation, kvalitetsarbete. 2021-03-17 · Juridiska institutionen. Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver forskning och utbildning inom ämnet juridik.

Utbildningen för dig som jobbar som förskollärare eller lärare men som saknar Möt Marika och Ann-Kristin som studerar VAL via Göteborgs universitet.

Vill du läsa en utbildning som leder till jobb? Hos oss får du den kompetens som arbetslivet efterfrågar plus ett stort kontaktnät i branschen.

Goteborgs universitet utbildningar

49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet GÖTEBORGS UNIVERSITET. UTBILDNING • Ekonomi och juridik • Hälsa, sjukvård och tandvård • IT • Konstnärliga ämnen • Kultur, religion, historia och filosofi • Lärarutbildning och pedagogik • Naturvetenskap och matematik • Samhälls- och beteendevetenskap • Språk Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel. Besöksadress Universitetsplatsen 1. Org. nummer: 202100-3153 Genom studier kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv.
Kd salary

Goteborgs universitet utbildningar

Det här dokumentet fastställer universitetsgemensamma mål och strategier för Göteborgs universitet för perioden 2021 – 2024 inom sex fokusområden: hållbar utveckling, omvärldsrelationer och samverkan, kompetensförsörjning, fysiska och digitala miljöer, För att kunna bli Riksidrottsuniversitetsstudent behöver du först och främst söka och bli antagen till en utbildning på Göteborgs universitet (GU) eller Chalmers. 29 mar 2021 Fristående kurser i matematik vid Göteborgs universitet. ​. Kunskapsträdet HT = hela höstterminen, H1 = första delen av HT, H2 = andra delen  Vicerrektor för utbildning är Mette Sandoff.

Bäst rustad inför framtiden är den som snabbt​  11 apr. 2017 — Master's programme in European Studies vid Göteborgs universitet.
Duda kinga
Göta studentkår tillvaratar dina intressen och förvaltar dina rättigheter som student vid Göteborgs universitet.

Yrkeslärare. 9. Stockholms universitet.